Zapraszamy Państwa na XI Seminarium pt. Polska i Unia Europejska – quo vadis?

 

 

Zapraszamy Państwa na IX Seminarium pt. Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

 

pobierz zaproszenie na IX Seminarium

 

Zapraszamy Państwa na VI Seminarium pt: Między rynkiem wewnętrznym a Unią Gospodarczą i Walutową. Gospodarcze konsekwencje integracji Polski z UE"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Zapraszamy Państwa na V Seminarium pt: Unia Europejska i Polska wobec wyzwań współczesnego świata"

 

 

Zapraszamy Państwa na IV Seminarium pt: Euroentuzjaści i eurosceptycy w Polsce i w Unii Europejskiej"

 

 

pobierz zaproszenie i program IV Seminarium

 

 

Zapraszamy Państwa na II Seminarium pt: „Wymiar samorządowy integracji Polski z Unią Europejską"

 

 

pobierz zaproszenie i program II Seminarium

 

 

Zapraszamy Państwa na I Seminarium pt.: „Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej"

 

 

Na rok 2014 przypada jubileusz dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

W związku z tym w imieniu Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Katedry Prawa Europejskiego Kolegium Ekonomiczno-

Społecznego SGH zapraszamy na pierwsze, z cyklu dziesięciu, ogólnopolskie seminarium:

"Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej"

 

Honorowy Patronat:

prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak - Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

                          

 

 

 

Patronat medialny:

Portale internetowe

                                                                                                             

 

 

Organizatorzy:

Instytut Europeistyki WDiNP UW oraz Katedra Prawa Europejskiego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.

Inicjatywę wspiera również Instytut Nauk Politycznych UW, Ośrodek Analiz Politologicznych UW, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Nauk Politycznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Instytut Studiów Nauk Politycznych PAN.

 

                                                                                                    Rada Programowa:

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk – Przewodniczący, prof. UW  dr hab. Wojciech Jakubowski (Prodziekan), prof. dr hab. Ryszard Zięba,       

prof. SGH dr hab. Artur Nowak-Far, prof. UW dr hab. Jacek Czaputowicz, prof. UW dr hab. Tomasz G. Grosse, dr hab. Ewa Marciniak,        

dr Marta Witkowska, dr Łukasz Zamęcki                      

Data i miejsce seminarium:                  

20 stycznia 2014 r., godz. 9.30–18.00,                     

Aula WDiNP, UW, ul. Nowy Świat 69 (parter)                   

Szczegółowy program tutaj                 

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Zgłoszenia udziału oraz pytania prosimy przesyłać na adres: konferencjaie@gmail.com

W przypadku nie dokonania zapisu będzie ono możliwe przed otwarciem Seminarium od godz. 8:30 do 9:30 oraz w trakcie jego trwania.

 

pobierz formularz zgłoszeniowy

 

                     Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Seminarium

                                                                                                                 Serdecznie zapraszamy,

                                                                                               Komitet Organizacyjny

                                   prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk – Przewodniczący, dr Marta Witkowska – Sekretarz,

                          dr Łukasz Zamęcki, mgr Aleksandra Daniluk, mgr Julita Karwacka, mgr Sebastian Dłuski, mgr Paweł Stawarz