Komitet Organizacyjny XI Seminarium - Polska i Unia Europejska – quo vadis?

 


dr Beata Przybylska-Maszner

beata.przybylska-maszner@amu.edu.pl

dr Adam Jaskulski,

adam.jaskulski@amu.edu.pl

dr Alina Balczyńska-Kosman

mgr Joanna Jancz

mgr Swietlana Bołtromiuk

 

 

Komitet Organizacyjny VI Seminarium - Między rynkiem wewnętrznym a Unią Gospodarczą i Walutową. Gospodarcze konsekwencje integracji Polski z UE

 

 

prof. dr hab. Andrzej Stępniak

dr hab. Stanisław Umiński

dr Maciej Krzemiński

mgr Aleksandra Borowicz

 

 

Komitet Organizacyjny III Seminarium - Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i

perspektywy. 10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis Schengen w prawie UE

 

 

prof. dr hab. Artrur Kuś - Przewodniczący

dr Anna Szachoń-Pszenny

mgr Agnieszka Parol

mgr Paweł Wojtasik

 

 

Komitet Organizacyjny II Seminarium - „Wymiar samorządowy integracji Polski z Unią Europejską"

 

 

prof. UMK dr hab. Alfred Lutrzykowski – Przewodniczący

dr Maria Wincławska

dr Mariusz Popławski

dr Radosław Potorski

mgr Zuzanna Osmólska

Joanna Stawicka

 

 

Komitet Organizacyjny I Seminarium - „Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej"

 

 

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk – Przewodniczący

dr Marta Witkowska – Sekretarz

dr Łukasz Zamęcki

mgr Aleksandra Daniluk

mgr Julita Karwacka

mgr Sebastian Dłuski

mgr Paweł Stawarz