Program XI Seminarium pt. Polska i Unia Europejska – quo vadis?                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 


 

Program IX Seminarium pt. Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

 

pobierz program IX Seminarium

 

Program VIII Seminarium pt. "Polskie wizje rozwoju integracji europejskiej"

 

Program VII Seminarium pt. "Polska a Unia Gospodarczo-Walutowa. Wymiar ekonomiczny, polityczny, społeczny i kulturowo-polityczny"

 


 

Program VI Seminarium pt. "Między rynkiem wewnętrznym a Unią Gospodarczą i Walutową. Gospodarcze konsekwencje integracji Polski z UE"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program IV Seminarium pt. "Euroentuzjaści i eurosceptycy w Polsce i w Unii Europejskiej"

 

 

pobierz zaproszenie i program IV Seminarium

 

 

Program II Seminarium pt. „Wymiar samorządowy integracji Polski z Unią Europejską"

 

 

pobierz zaproszenie i program II Seminarium

 

 

Program I Seminarium pt. „Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej"