Komitet Naukowy XI Seminarium - „Między rynkiem wewnętrznym a Unią Gospodarczą i Walutową. Gospodarcze konsekwencje integracji Polski z UE":
 

 

 

Prof. dr hab. Bogdan Koszel – przewodniczący

Prof. dr hab. Tadeusz Wallas

Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

Prof. dr hab. Andrzej Stelmach

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór

 

 

Rada Programowa VI Seminarium - „Między rynkiem wewnętrznym a Unią Gospodarczą i Walutową. Gospodarcze konsekwencje integracji Polski z UE":

 

prof. dr hab. Andrzej Stępniak

dr hab. Stanisław Umiński

dr Maciej Krzemiński

 

 

Rada Programowa II Seminarium - „Wymiar samorządowy integracji Polski z Unią Europejską":

 

 

prof. dr hab. Roman Bäcker - Przewodniczący

prof. UMK dr hab. Michał Strzelecki

prof. UMK dr hab. Alfred Lutrzykowski

dr hab. Joanna Marszałek-Kawa

dr hab. Marcin Czyżniewski

 

 

Rada Programowa I Seminarium - „Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej":

 

 

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk – Przewodniczący

prof. UW  dr hab. Wojciech Jakubowski

prof. dr hab. Ryszard Zięba

prof. UW dr hab. Artur Nowak-Far

prof. UW dr hab. Jacek Czaputowicz

prof. UW dr hab. Tomasz G. Grosse

dr hab. Ewa Marciniak

dr Marta Witkowska

dr Łukasz Zamęcki