Szanowni Państwo


 

1 maja 2014 r. minie dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (UE). Dekada członkostwa w tym ugrupowaniu integracyjnym przyspieszyła zmiany cywilizacyjne zapoczątkowane procesem transformacji systemowej w latach 90-tych ubiegłego wieku. Z ogólnego bilansu wynika, że członkostwo w UE przyniosło korzyści polskiemu społeczeństwu i gospodarce. Jednocześnie stworzyło ono wyzwania w kontekście miejsca i roli, jaką Polska odgrywa lub powinna odgrywać w Unii Europejskiej, złożonej z 28 krajów i - mimo kryzysu ekonomicznego, zwłaszcza w strefie euro – wciąż atrakcyjnej dla kandydujących państw europejskich.

Mam w związku z tym przyjemność poinformować Państwa o rocznym projekcie zainicjowanym przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) i innymi uczelniami z kraju. Honorowego patronatu temu przedsięwzięciu udzielili Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektorzy uczelni będących organizatorami seminariów oraz PKE. Projekt obejmuje cykl jedenastu seminariów w ośmiu miastach organizowanych przez ośrodki akademickie, które mają znaczące osiągnięcia w badaniach nad integracją europejską. Seminaria dotyczyć będą wybranych problemów członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Będą to zarówno zagadnienia społeczno-gospodarcze, jak i polityczno-ustrojowe. Chcemy zaprosić do prezentacji i debaty nad powyższymi kwestiami naukowców, a także polityków i praktyków z różnych dziedzin. Nasze seminaria mają charakter otwarty dla wszystkich, których interesuje problematyka integracji europejskiej, a zwłaszcza jej wpływ na życie społeczno-gospodarcze w Polsce.

Jesteśmy przekonani, że organizacja seminariów w 2014 r. - roku upływającej dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej - stanowi impuls do przeprowadzenia wieloaspektowego podsumowania. Jest to także okazja do uwypuklenia rangi tej problematyki, zarówno w środowisku akademickim, jak i wśród różnych środowisk politycznych i społecznych. Zachęcam do przygotowania wypowiedzi, które złożone na piśmie w terminie miesiąca od Seminarium mogą zostać opublikowane.

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                Z poważaniem

                                                                                                                                                             Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                               prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk